Paslaugos


  • Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Topografinės nuotraukos

Rengiamos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniame plane sutartiniais ženklais vaizduojami tvirti situacijos elementai, reljefas, augmenija, pastatai, žemės dangos bei antžeminiai ir požeminiai tinklai ir įrenginiai, kurių atitikimas derinimas su juos prižiūrinčiomis institucijomis. 


  • Geodezija statybos aikštelėje
Geodeziniai matavimai statybos aikštelėje atliekami prieš pradedant statybas, taip pat viso statybų proceso metu. Statybų proceso metu atliekami pastatų projektinių ašių ir aukščių nužymėjimai. Taip pat atliekamos įvairių elementų kontrolinės nuotraukos (kolonų, sienų, perdangų, lifto šachtų ir t.t.).

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai projektai, kurių dėka galima padalinti arba sujungti žemės sklypą į atskirus sklypus ir atvirkščiai, nekeičiant (keičiant) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami skaitmeniniu formatu viešoje elektroninėje erdvėje - žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinėje sistemoje ŽPDRIS.

  • Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planai
Žemės sklypo naudojimo tvarkos tarp bendrasavininkų nustatymas – kai žemės sklype yra keli bendrasavininkai, tada yra sudaromi naudojimosi planai. Dažnai tokie planai yra daromi norint parduoti ne visą žemės sklypo, bet tik dalį jame.

Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų erdviniai aukščiai (altitudės), nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui.

  • Nužymėjimo darbai
Nužymėjimas - tai tikslus projektinių duomenų nustatymas vietovėje. Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Taip pat vietovėje yra žymimi suprojektuoti statiniai, statinių ašys, pastatų konstrukcijos, keliai bei įvairios komunikacijos.